Season Closing 2022/2023


30 May 2023

Den 10 Juni organiséiert eis Jugendkomissioun een Season Closing fir eis Jugendspiller. Méi Informatiounen zu dësem Event fannt dir an eisem Kalënner:
 
Mir géifen eis freeën wann dir laanscht kommt an ee schéinen Dag mat eis verbréngt!
 
Jugenkomissioun vum BBC Etzella